Ex på besvär som kan behandlas

Dela

Medicinsk forskning har bl.a i USA och England visat att KranioSakral terapi har en mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. KranioSakral terapi behandlar inte enbart muskler eller skelett, utan behandlar helheten; alltså både muskler, skelett, men även kroppens inre organ och bindväven som sammanlänkar alla dessa strukturer.

Det är detta samband som är det viktiga vid behandlingen, för det är då lättare att komma åt orsaken till besvären och inte enbart behandla symtomen. Nedan finns några exempel på tillstånd som KranioSakral behandling kan nyttjas både förebyggande, behandlande och rehabiliterande:

Stressrelaterade besvär

Mag- och tarmbesvär

Hormonstörningar

Huvudvärk/ migrän

Värk i axlar/ nacke/ rygg/ leder

Whiplashskador

Tinnitus

Inflammationer

Nedstämdhet/ depressioner

Sömnproblem

Utmattningsbesvär

Emotionella besvär

Värk

Nedsatt immunförsvar

Muskelsmärtor

Koncentrationssvårigheter

Läs mer