KranioSakral terapi och hur det fungerar

Dela

En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader och med en viss jämn rytm. Dessa rytmiska flödescykler kan kännas i hela kroppen och skapar mycket små rörelser i kroppens alla vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser.

När det finns en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad och systemet kan ha blivit kraftigt påverkat med olika låsningar, rotationer och glidningar som följd. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

Den KranioSakrala terapeuten har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Och en erfaren terapeut är väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser samt de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar sen kroppen så att vävnaderna återgår till sina ursprungsrörelser. .

För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge. När vävnaden återigen fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv. På ett mycket varsamt sätt assisterar terapeuten kroppen till självläkning

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ex ångest, oro och ängslan.

Läs mer