Historia och ursprung

Dela

KranioSakral terapi är en manuell behandlingsteknik som utvecklats ur osteopatin. Den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland upptäckte på 1920-talet den KranioSakrala mekaniken.

Sutherland upptäckte att kraniets fogleder, hjärnan, hjärnhinnor, ryggmärg, korsbenet tillsammans med centrala nervsystemet och ryggmärgsvätskans cirkulation, utgör ett slutet tryckutjämningssystem. Ett system som har egna rytmiska flödescykler. Sutherland upptäckte även att det gick att påverka detta KranioSakrala system.

Efter en hundraårig utveckling har sedan kunskapen utvidgats till en medicinsk behandlingsmetod med detaljerad kunskap för hur alla strukturer i kroppen är sammanlänkad med bindväv. Samt en förståelse för hur återställande av alla kroppsvävnaders orginalrörelser så som muskler, ledstrukturer, organ, ryggkotor kan ske via bindväven.

Behandlingarna påverkar alltså mycket mer än bara kraniet och korsbenet.

Läs mer