Emotionell och mental påverkan

Dela

Grunden för en helhetstänkande behandlingsmetod är att den emotionella och mentala aspekten båda är lika viktiga som den fysiska aspekten, för att nå en balans i vår kropp och kunna bli friskare som människa.

Vilken slags behandling du än utsätter kroppen för sker alltid en reaktion på både en fysisk, känslomässig och mental nivå. Kronisk smärta har alltid utvecklat en stor emotionell och mental påverkan på den fysiska kroppen och den fysiska smärtan har en stor påverkan på den mentala och emotionella kroppen. Dessa går alltid "hand i hand". Efter en behandling kan klienten ibland, förutom fysisk lindring av tlllståndet, även känna en mental påverkan som ex. rastlöshet, lindrig ångest eller oro. Dessa tillstånd är alltid bara temporära och är absolut mycket positiva. Speciellt om ett kroniskt tillstånd skall kunna läka, istället för att bara lindra symtomen.

Läs mer